زندگی زیباست ...

 

به سادگی و لطافت شبنمی نشسته بر برگی سبز ...

 

و با اندکی زبری به زبری حاشیه های برگ گل رُز ...


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org