نیما یوشیج در جشن یک سالگی فرزندش نوشت:

پسرم!یک بهار،یک تابستان،یک پاییز و یک زمستان رادیدی!

از این پس همه چیزجهان تکراریست؛

جز مهربانی !