ツ ✿ ツ به جای پیروزی بر دیگران بر خود پیروز شوید... ツ ✿ ツ

۸۶ مطلب با موضوع «متفرقه» ثبت شده است

رنگارنگ

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
M@hmood

یاد من باشد...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
M@hmood

میخواهم مهربان باشم...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
M@hmood

پلی بودم برای

فقط پلی بودم برای عبورت  فکر تخریب من نباش 

به آخرکه رسیدی فقط دست تکان بده

 خودم فرو میریزم...

...

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
M@hmood

برد_یا_باخت

وقتی برنده می شوی ،نیاز به توضیح نداری!

ولی وقتی می بازی چیزی برای توضیح دادن نداری!


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
M@hmood

ترس

نمیترسم از کسی که هزار کتاب دارد

و هر روز یکی را میخواند...!

ترس من از ادم هایست که یک کتاب دارند

وآن را مقدس میدانندو هیچگاه نمیخوانند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
M@hmood

،،،،،،،اگر،،،،،،،

اگر روزی دشمن پیدا کردی بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی!

اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند!

اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست!

اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد!

اگرروزی واقعاعاشق شدی،بدان رشدکردی!

اگرروزی انگیزه هایت تمام شد،بدان پیرشدی!

حالاشمابگید:اگر.....

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
M@hmood

پست تشکر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
M@hmood

ツ ツ ツ ツ

هیچ چیز در طبیعت برای خود زندگی نمیکند

رودخانه ها آب خود را مصرف نمیکنند

درختان میوه خود را نمی خورند

خورشید گرمای خود را استفاده نمیکند

ماه ، در ماه عسل شرکت نمیکند

گل ، عطرش را برای خود گسترش نمیدهد

پس:

زندگی برای دیگران ، قانون طبیعت است . . .    

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
M@hmood

احساس فصل...

نیما یوشیج در جشن یک سالگی فرزندش نوشت:

پسرم!یک بهار،یک تابستان،یک پاییز و یک زمستان رادیدی!

از این پس همه چیزجهان تکراریست؛

جز مهربانی !

۱۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
M@hmood

چه خبرته!!!!!

بعضی هامون عادت کردیم برای اینکه نشون بدیم قله ایم

کنار خودمون دره بکنیم...

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
M@hmood

آیامی دانستید!؟/همین آدامسایی که زمین میندازیم!!!

آدامس جویده شده ای راکه روی زمین می اندازید:
باعث مرگ پرندگان می شود!

آنهافکرمیکنند که تکه ای نان است ومی خورندوبه دهانشان می چسبدودیگرنمی توانند چیزی            بخورند و بیا شامند و سبب مرگ تدریجی آن ها میشود.....

بیایید حداقل به پرندگان رحم کنیم ودرمرگشان سهیم نباشیم....۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
M@hmood

رفع زحمت...

۱۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
M@hmood

بیچاره پاییز...

بیچاره پاییز
دستش نمک ندارد…

این همه باران به آدم ها میبخشد اما همین آدم ها تهمت ناروای خزان را به او میزنند.
خودمانیم …تقصیر خودش است
بلد نیست مثل بهارخودگیر باشد تا شب عیدی زیرلفظی بگیردوبا هزارنازو کرشمه سال تحویلی را هدیه دهد …
سیاست تابستان هم ندارد که در ظاهر با آدمها گرم و صمیمی باشد ولی از پشت خنجری سوزناک بزند.
بیچاره...
بخت و اقبال زمستان هم نصیبش نشده که با تمام سردی و بی تفاوتیش این همه خواهان داشته باشد .
او پاییز است رو راست و بخشنده ،ساده دل...
فکر میکند اگر تمام داشته هایش را زیر پای آدمها بریزدروزی جایی…لحظه ای… از خوبیهایش یاد میکنند.
خبر ندارد آدم ها رو راست بودن و بخشنده بودنش را به پای محبتش نمیگذارند... عادت ادمها همین است ...

یکی به این پاییز بگوید آدمها یادشان میرود که تو رسم عاشقی را یادشان داده ای …
دست در دست معشوقه ای دیگر پا بر روی برگهایت میگذارند و میگذرند تنها یادگاری که برایت میماند… “صدای خش خش برگهای تو بعد از رفتن آنهاست”….!

۱۵ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
M@hmood

انقلابیست درونم...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
M@hmood