باشگاه ذوب آهن تصمیم دارد این هفته از نماد عروسکی اش رونمایی کند. این شما و این

هم نماد عروسکی باشگاه ذوب اهن که به کاندو معروف است. این نماد که تمساح سبز می

باشد،نمادی از مقاومت،سرسختی و جنگندگی است که برگرفته از تمساح پوزه کوتاه ایرانی(گاندو)می

باشد از گونه های در معرض خطر خزندگان می باشد. باشگاه ذوب آهن در راستای رسالت خود در حمایت

از محیط زیست،برای حمایت از این گونه جانوری اقدام به ساخت نماد عروسکی خود با شکل تمساح نمود.