من به خودم مثل یک مداد رنگی نگاه می کنم،

شاید رنگ مورد علاقه تو نباشم

اما می دانم روزی

برای کامل کردن نقاشی ات

به من نیاز پیدا خواهی کرد...