یا ابا صالح المهدی (عج)

  تنها آرزو نمی کنم بیایی 

چون همه میدادنند یک روزمیایی

آرزو می کنم وقتی می آیی 

چشمانم شرمسار نگاه مهربانت نباشد…